Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.
K podobným účelům mohou sloužit též například věty:

Hleď, toť přízračný kůň v mátožné póze šíleně úpí.
Zvlášť zákeřný učeň s ďolíčky běží podél zóny úlů.
Vyciď křišťálový nůž, ó učiň úděsné líbivým!
Loď čeří kýlem tůň obzvlášť v Grónské úžině.
Ó, náhlý déšť již zvířil prach a čilá laň teď běží s houfcem gazel k úkrytům.

PŘÍLIŠ ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ ÚPĚL ĎÁBELSKÉ ÓDY.
K PODOBNÝM ÚČELŮM MOHOU SLOUŽIT TÉŽ NAPŘÍKLAD VĚTY:

HLEĎ, TOŤ PŘÍZRAČNÝ KŮŇ V MÁTOŽNÉ PÓZE ŠÍLENĚ ÚPÍ.
ZVLÁŠŤ ZÁKEŘNÝ UČEŇ S ĎOLÍČKY BĚŽÍ PODÉL ZÓNY ÚLŮ.
VYCIĎ KŘIŠŤÁLOVÝ NŮŽ, Ó UČIŇ ÚDĚSNÉ LÍBIVÝM!
LOĎ ČEŘÍ KÝLEM TŮŇ OBZVLÁŠŤ V GRÓNSKÉ ÚŽINĚ.
Ó, NÁHLÝ DÉŠŤ JIŽ ZVÍŘIL PRACH A ČILÁ LAŇ TEĎ BĚŽÍ S HOUFCEM GAZEL K ÚKRYTŮM.